VisionTek Radeon 5000 Graphics Cards
VisionTek Radeon 5000 Graphics Cards
  Graphics Card Model GPU Clk.
MHz
Mem. Clk.
MHz
Memory Config.
VisionTek Radeon VII
AMD Vega 20 (3840 : 64 : 240)
1450 MHz
1750 MHz
1000 MHz16 GB
HB2 4096b
VISIONTEK Radeon VII 16GB
401775
1450 MHz
1750 MHz
1000 MHz 16 GB
HB2 4096b
VisionTek Radeon RX 5700 XT
AMD NAVI 10 (2560 : 64 : 160)
1605 MHz
1755 MHz
1750 MHz8 GB
G6 256b
VISIONTEK Radeon RX 5700 XT 8GB
901280
1605 MHz
1755 MHz
1750 MHz 8 GB
G6 256b
VisionTek Radeon RX 5700
AMD NAVI 10 (2304 : 64 : 144)
1465 MHz
1625 MHz
1750 MHz8 GB
G6 256b
VISIONTEK Radeon RX 5700 8GB
901281
1465 MHz
1625 MHz
1750 MHz 8 GB
G6 256b