NVIDIA Quadro Turing Mobile Series Graphics Cards Graphics CardGPU ClockMemory ClockMemory Config.GPU ModelGPU Config
Thumbnail
NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile 1616 MHz 14 Gbps 24 GB G6 384b NVIDIA TU102 4608 : 288 : 96
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile 1545 MHz 14 Gbps 16 GB G6 256b N19E-Q5 3072 : 192 : 64
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Max-Q 1350 MHz 14 Gbps 16 GB G6 256b N19E-Q5 3072 : 192 : 64
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile 1560 MHz 14 Gbps 8 GB G6 256b N19E-Q3 2560 : 160 : 64
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile Max-Q 1380 MHz 14 Gbps 8 GB G6 256b N19E-Q3 2560 : 160 : 64
CORE : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 1400 MHz 14 Gbps 6 GB G6 192b N19E-Q1 1920 : 120 : 48
CORE : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile Max-Q 1380 MHz 14 Gbps 6 GB G6 256b N19E-Q1 1920 : 120 : 64
CORE : TMU : ROP
NVIDIA T1200 Mobile 1807 MHz 6 Gbps 4 GB GD5 128b NVIDIA TU117 1024 : 64 : 32
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro T2000 Mobile 1710 MHz 8 Gbps 4 GB GD5 128b N19P-Q3 1024 : 64 : 32
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro T2000 Mobile Max-Q 1600 MHz 8 Gbps 4 GB GD5 128b N19P-Q3 1024 : 64 : 32
CORE : TMU : ROP
NVIDIA T500 Mobile 1674 MHz 5 Gbps 4 GB GD5 128b NVIDIA TU117 896 : 56 : 32
CORE : TMU : ROP
NVIDIA T600 Mobile 1395 MHz 5 Gbps 4 GB GD5 128b NVIDIA TU117 896 : 56 : 32
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro T1000 Mobile 1560 MHz 8 Gbps 4 GB GD5 128b N19P-Q1 768 : 48 : 32
CORE : TMU : ROP
NVIDIA Quadro T1000 Mobile Max-Q 1455 MHz 8 Gbps 4 GB GD5 128b N19P-Q1 768 : 48 : 32
CORE : TMU : ROP