Kuroutoshikou GeForce 10 Series Graphics Cards Graphics Card ModelGPU ClockMemory ClockMemory Config.
Kuroutoshikou GeForce GTX 1080 Ti
NVIDIA GP102 (3584 : 224 : 88)
1582 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 Ti 11GB GALAKURO
GK-GTX 1080 TI - E 11 GB / WHITE
1582 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 Ti 11GB GALAKURO HOF
GK-GTX 1080 TI - E 11 GB / HOF
1683 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 Ti 11GB GALAKURO HOF Limited Edition
GK-GTX 1080 TI - E 11 GB / HOF / LM
1759 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 Ti 11GB GALAKURO HOF WATER
GK-GTX 1080 TI - E 11 GB / HOF / WATER
1683 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 Ti 11GB OC
GF-GTX 1080 TI-E 11 GB / OC / DF
1645 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GF-GTX1080TI-E11GB/FE
1582 MHz 1376 MHz 11 GB G5X 352b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1080 11Gbps
NVIDIA GP104 (2560 : 160 : 64)
1733 MHz 1376 MHz 8 GB G5X 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 8GB 11Gbps OC GAMING
GF-GTX 1080-E 8 GB / OC / GAMING
1797 MHz 1376 MHz 8 GB G5X 256b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1080
NVIDIA GP104 (2560 : 160 : 64)
1733 MHz 1251 MHz 8 GB G5X 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 8GB
GF-GTX1080-E8GB/BLF
1733 MHz 1251 MHz 8 GB G5X 256b
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition
GF-GTX1080-E8GB / FE
1733 MHz 1251 MHz 8 GB G5X 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 8GB GALAKURO
GK-GTX 1080-8 GB / WHITE
1733 MHz 1251 MHz 8 GB G5X 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1080 8GB OC
GF-GTX1080-E8GB / OC / DF
1797 MHz 1251 MHz 8 GB G5X 256b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GP104 (2432 : 152 : 64)
1683 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 Ti 8GB GALAKURO White
GK-GTX 1070 TI-E 8 GB / WHITE
1683 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1070
NVIDIA GP104 (1920 : 120 : 64)
1683 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 8GB
GF-GTX1070-E8GB / BLF
1683 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 8GB Founders Edition
GF-GTX1070-E8GB / FE
1683 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 8GB GALAKURO
GK-GTX 1070 - 8 GB / WHITE
1683 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 8GB OC
GF-GTX1070-E8GB / OC / DF
1784 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 8GB OC
GF-GTX1070-E8GB / OC2 / DF
1708 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1070 8GB OC Mini
GF-GTX 1070-E 8 GB / OC / SHORT
1708 MHz 2002 MHz 8 GB GD5 256b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1060 6GB
NVIDIA GP106 (1280 : 80 : 48)
1708 MHz 2000 MHz 6 GB GD5 192b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1060 6GB OC
GF-GTX1060-6GB / OC / DF
1759 MHz 2000 MHz 6 GB GD5 192b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1060 3GB
NVIDIA GP106 (1152 : 72 : 48)
1708 MHz 2000 MHz 3 GB GD5 192b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1060 3GB
GF-GTX1060-3GB / OC / DF
1733 MHz 2000 MHz 3 GB GD5 192b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1050 Ti
NVIDIA GP107 (768 : 48 : 32)
1392 MHz 1750 MHz 4 GB GD5 128b
Thumbnail
KUROTOSHIKOU GeForce GTX 1050 Ti 4GB
GF-GTX1050TI-4GB / OC / SF
1417 MHz 1750 MHz 4 GB GD5 128b
Thumbnail
KUROTOSHIKOU GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC
GF-GTX1050TI-4GB / OC / DF
1468 MHz 1750 MHz 4 GB GD5 128b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC LP
GF-GTX 1050 TI-4 GB / OC / LP
1417 MHz 1750 MHz 4 GB GD5 128b
Kuroutoshikou GeForce GTX 1050
NVIDIA GP107 (640 : 40 : 32)
1455 MHz 1750 MHz 2 GB GD5 128b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1050 2GB OC
GF-GTX1050-2GB / OC / SF
1468 MHz 1750 MHz 2 GB GD5 128b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GTX 1050 2GB OC LP
GF-GTX1050-2GB / OC / LP
1468 MHz 1750 MHz 2 GB GD5 128b
Kuroutoshikou GeForce GT 1030
NVIDIA GP108 (384 : 24 : 8)
1468 MHz 1500 MHz 2 GB GD5 64b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GT 1030 2GB Low Profile
GF-GT1030-E2GB / LP
1506 MHz 1500 MHz 2 GB GD5 64b
Thumbnail
KUROUTOSHIKOU GeForce GT 1030 2GB LP 1468 MHz 1500 MHz 2 GB GD5 64b